BTC/LTC/ETH/ETC/ZEC/XMR/DASH每日挖矿收益对比

挖矿收益对比表 (生成时间:2018-06-24 05:17)

矿机-币种 参考价格 算力 功率 计算器 每日出矿量 每日收益 回本时间
阿瓦隆A741- BTC ¥6600 7300 G 1150 瓦 BTC收益计算 比特币:0.000365 BTC ¥14.57 453 天
蚂蚁S9矿机14T - BTC ¥13000 1400 G 1400 瓦 BTC收益计算 比特币:0.000699 BTC ¥27.95 465 天
A4莱特矿机 - LTC ¥12000 275 MH/s 1000 瓦 LTC收益计算 莱特币:0.012579 LTC ¥6.73 1784 天
蚂蚁L3+ - LTC ¥14000 504 MH/s 800 瓦 LTC收益计算 莱特币:0.023053 LTC ¥12.33 1136 天
达世DX11-22G-DASH ¥20000 22G 1500瓦 DASH收益计算 达世币:0.013311 dash ¥20.87 958 天
蚂蚁矿机D3 - DASH ¥12000 17G 1200瓦 DASH收益计算 达世币:0.010286 dash ¥16.13 744 天
1063*6卡-ZEC ¥11000 1500 Sol/s 850 瓦 ZEC收益计算 零币 :0.01587194 ZEC ¥17.51 628 天
1063*6卡-ETH ¥11000 144 MHash 850 瓦 ETH收益计算 以太坊 :0.01037088 ETH ¥31.96 344 天
1063*6卡-ETC ¥11000 144 MHash 850 瓦 ETC收益计算 以太经典 :0.3267792 ETC ¥31.33 351 天
1063*6卡-XMR ¥11000 3300 H/s 850 瓦 XMR收益计算 门罗币 :0.02551652 XMR ¥19.16 574 天
488*6卡-ZEC ¥14000 1800 Sol/s 1150 瓦 ZEC收益计算 零币 :0.01904632 ZEC ¥21.01 666 天
488*6卡-ETH ¥14000 180 MHash 1150 瓦 ETH收益计算 以太坊 :0.0129636 ETH ¥39.95 350 天
488*6卡-ETC ¥14000 180 MHash 1150 瓦 ETC收益计算 以太经典 :0.408474 ETC ¥39.16 357 天
488*6卡-XMR ¥14000 4500 H/s 1150 瓦 XMR收益计算 门罗币 :0.03479526 XMR ¥26.13 536 天

挖矿收益对比图表-wk588.com(数据生成时间:2018-06-24 05:17)

阿瓦隆矿机A741
¥14.57
蚂蚁S9矿机14T
wk588.com ¥27.95
A4莱特矿机275M
¥6.73
蚂蚁L3+矿机
wk588.com ¥12.33
达世DX11-22G
¥20.87
蚂蚁矿机D3-17G
wk588.com
wk588.com ¥16.13
1063*6卡-ZEC
¥17.51
1063*6卡-ETH
wk588.com ¥31.96
1063*6卡-ETC
¥31.33
1063*6卡-XMR
wk588.com ¥19.16
480-8G*6卡-ZEC
¥21.01
480-8G*6卡-ETH
wk588.com ¥39.95
480-8G*6卡-ETC
¥39.16
480-8G*6卡-XMR
wk588.com ¥26.13

挖矿回本时间对比图表

阿瓦隆矿机A741
453 天
蚂蚁S9矿机14T
wk588.com 465 天
A4莱特矿机275M
1784 天
蚂蚁L3+矿机
wk588.com 1136 天
达世DX11-22G
958 天
蚂蚁矿机D3-17G
wk588.com
wk588.com 744 天
1063*6卡-ZEC
628 天
1063*6卡-ETH
wk588.com 344 天
1063*6卡-ETC
351 天
1063*6卡-XMR
wk588.com 574 天
480-8G*6卡-ZEC
666 天
480-8G*6卡-ETH
wk588.com 350 天
480-8G*6卡-ETC
357 天
480-8G*6卡-XMR
wk588.com 536 天